Betsson AB (publ) har givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av 'joint bookrunners' arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera en senior icke-säkerställd obligation med en förväntad initial volym om minst SEK 500 000 000 och en löptid om 3 år, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

"Betssons ambition är att växa, både organiskt och genom förvärv. Detta ska ske på
ett lönsamt och hållbart sätt, primärt på lokalt reglerade marknader och vi utvärderar kontinuerligt ytterligare marknader att växa på. Med den planerade emissionen av ett obligationslån säkerställer vi finansiell flexibilitet att exekvera vår långsiktiga strategi", säger Pontus Lindwall, VD och koncernchef, Betsson AB.

För ytterligare information, kontakta Bolaget:

Pontus Lindwall, VD och koncernchef Betsson AB
pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB
martin.ohman@betssonab.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 september 2019 kl. 13:00 CET.