Som kommunicerats igår har Laborie ingått avtal om att förvärva Clinical Innovations, en ledande leverantör av engångsprodukter vid förlossningar och för intensivvård av för tidigt födda barn. Produkterna, som oftast föredras av de kliniska användarna, inkluderar systemet Kiwi® Complete Vacuum Delivery som används vid komplicerade förlossningar och Koala® Intrauterine Pressure Catheter som mäter styrkan i sammandragningar under förlossningar.

2019 förväntas Clinical Innovations omsättning uppgå till cirka 70 MUSD. Företaget har en dokumenterat stark organisk tillväxt, hög lönsamhet och ett starkt kassaflöde i förhållande till resultatet.

Köpeskillingen uppgår till 525 MUSD på skuldfri basis och kommer huvudsakligen att finansieras med eget kapital från Patricia Industries.

"Inom Patricia Industries har vi byggt ett antal starka plattformsföretag med ledande marknadspositioner inom attraktiva nischer. För de här företagen är lönsam tillväxt högt prioriterad. Förvärvet av Clinical Innovations utgör ett mycket attraktivt komplement till Labories befintliga verksamhet", kommenterar Investors vd Johan Forssell.

"Laborie har en marknadsledande produktportfölj inom urologi och gastroenterologi och goda möjligheter att öka tillväxten på nya och befintliga marknader. För oss är det en attraktiv investering att skjuta till ytterligare kapital till Laborie för att förvärva en högkvalitativ verksamhet med motsvarande starka positioner i marknadssegment som gynnas av ett flertal långsiktiga tillväxtdrivare", säger Noah Walley, Co-Head Patricia Industries.

Förvärvet är föremål för godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under det första kvartalet 2020.
 

Om LABORIE Medical Technologies
Laborie är en ledande global utvecklare, tillverkare och marknadsförare av innovativ medicinteknik och innovativa engångsartiklar inom gastrointestinala behandlingar och för diagnos och behandling av bäckenbottenrelaterade hälsoproblem inom urologi, gynekologi och ändtarm. Laborie är ett dotterföretag inom Patricia Industries.

Om Patricia Industries
Patricia Industries, en enhet inom Investor AB, investerar i helägda ledande företag med starka marknadspositioner, varumärken och företagskulturer i branscher med långsiktig marknadstillväxt. Vår ambition är att vara den enda ägaren i våra företag, tillsammans med starka ledningsgrupper och styrelser. Vi har en obegränsad investeringshorisont och fokuserar på att skapa långsiktigt värde och tillvarata organiska och icke-organiska tillväxtmöjligheter.
 

För ytterligare information:

Viveka Hirdman-Ryrberg, Kommunikationsdirektör och chef Hållbarhet:
070-550 35 00
viveka.hirdman.ryrberg@investorab.com
Magnus Dalhammar, IR-ansvarig:
0735-24 21 30
magnus.dalhammar@investorab.com

Våra pressmeddelanden finns att hämta på www.investorab.com

Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, är en engagerad ägare av högkvalitativa globala företag. Vi har ett långsiktigt investeringsperspektiv. Genom styrelserepresentation, industriell erfarenhet, vårt nätverk och finansiella styrka, arbetar vi efter att våra företag ska uppnå eller bibehålla positionen best-in-class. Våra innehav inkluderar ABB, Atlas Copco, Ericsson, Mölnlycke och SEB.