Aktiespararna i Blekinge hade igår ett möte på NetPort i Karlshamn dit man bjudit in SensoDetect för en presentation.

SensoDetect var inbjudna till den lokala Aktispararföreningen i Blekinge under gårdagen för att presentera bolagets utveckling och framtid. VD Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.) höll en presentation på drygt 30 minuter och gav en bild av bolagets förändring och framtid med fokus på marknadsintroduktion.

Aktiespararna i Blekinge hade samlat ett 50-tal medlemmar och diskussionen om SensoDetect och dess möjligheter visade på både stort intresse och stor förståelse för problemet som SensoDetect löser. Mer information om Aktiespararna i Blekinge återfinns på Aktiespararnas hemsida.

"Det är väldigt roligt att få inbjudan att delta i dessa lite mindre sammanhang eftersom det ger en bättre möjlighet till dialog. Publiken var mycket insatt och kvällen blev lång men mycket positiv med frågor och lösningar om vartannat i en som sagt mycket god anda. Jag vill tacka återigen för inbjudan och publiken för en bra kväll med aktiesparande på agendan", Säger VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients' quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society