Clinical Laserthermia Systems AB (publ) har i samråd med Karolinska Sjukhuset (KS) i Stockholm beslutat att avsluta den kliniska studie inom imILT-behandling av malignt melanom (hudcancer), som inleddes 2015 och var planerad att omfatta fem patienter. Syfte att utvärdera behandlingsmetoden avseende effekt, säkerhet och handhavande. Då det har visat sig vara svårare än förväntat att finna patienter som uppfyller inklusionskriterierna för studien har bolaget, i samråd med prövningsledare professor Johan Hansson, beslutat att avsluta studien.  

- Vår ambition för CLS kliniska utveckling är att fokusera på större studier som ger oss möjlighet att dra mer långgående och relevanta slutsatser. Vi har idag bra resultat avseende säkerhet och handhavande från de studier som genomförts och de som pågår, med TRANBERG-systemet inom såväl bildstyrd laserablation som imILT. När det gäller behandlingseffekt för imILT planerar vi för en större studie. Tillsammans med vår partner MRI Interventions är vi också på väg in i ett nytt område, behandling i hjärna, och här kommer vi också att behöva lägga kliniska resurser. Jag ser det därför som naturligt att fokusera våra resurser så att de linjerar med CLS strategiska inriktning och att avsluta studien på KS, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS. 

imILT® (immunostimulating interstitial laser thermotherapy), bygger på professor Karl-Göran Tranbergs forskning och är en lokal behandling som syftar till att ensamt eller i kombination med annan behandling, lindrande eller botande, behandla patienter med solida cancertumörer. imILT innebär lokal värmedestruktion av intervenerad tumör, samtidigt som immunförsvaret aktiveras. Resultatet från experimentell forskning och hittills genomförda kliniska studier visar att denna aktivering av immunförsvaret kan leda till att immunsystemet letar upp och eliminerar tumörceller, av samma typ som behandlats, hos patienten. 

Under 2019 är CLS målsättning att, baserat på de resultat som erhållits i bolagets EU-finansierade studier avseende behandling av bukspottkörtelcancer, utvärdera alternativ, så som samarbetspartners, studieprotokoll, etiskt godkännande och finansieringsmodeller, för att fatta beslut om en klinisk studie, som kan ge ytterligare data som bevisar metodens immunologiska effekt.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2019 kl 09:00 CET.

Lars-Erik Eriksson, CEO, Clinical Laserthermia Systems AB (publ)

Tel: +46 - (0)702 - 90 33 00   E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System tillsammans med specialdesignat sterilt engångsmaterial för säker, skonsam och effektiv behandling av cancertumörer. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt för behandling med immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi, imILT®. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland och USA. CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Market under symbolen CLS B. Certified adviser (CA) är FNCA Sweden AB, Tel: +46 8 528 00 399. E-mail: info@fnca.se. 

Mer information om CLS på företagets webbplats: www.clinicallaser.se.