Flaggningsmeddelande i Studsvik AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556501-0997 Studsvik AB
InstrumentSE0000653230 Aktie
InnehavareGyllenhammar Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 225 500
Antal rösträtter14,9
 
Transaktionen
Datum2021-05-27
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 250 000
 - direkt innehavda rösträtter110 000
 - indirekt innehavda rösträtter1 140 000
Andel
 - aktier15,2 %
 - direkt innehavda rösträtter1,3 %
 - indirekt innehavda rösträtter13,9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 115,2 % 1 250 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,2 % 1 250 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagPeter Gyllenhammar AB
 - antal rösträtter1 090 000
 - andel av rösträtter13,3 %
 - bolagThe Union Discount Co of London Ltd
 - antal rösträtter50 000
 - andel av rösträtter0,6 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 250 000
 - andel av rösträtter15,2 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.