(Stockholm, 2 juli 2018) - Autoliv, Inc. (NYSE: ALV och SSE: ALIVsdb), världens ledande bilsäkerhetsföretag, meddelade idag att avknoppningen av dess verksamhetssegment Electronics, Veoneer, Inc. har slutförts.

I samband med att avknoppningen slutförts, inleds i dag regelbunden handel i Veoneer, Inc. på New York Stock Exchange (NYSE) och Nasdaq Stockholm, som ett oberoende bolag med inriktning mot aktiv säkerhet, självkörande fordon och bilsäkerhetselektronik.

Inför avknoppningen, och som tidigare meddelats, har Autoliv tillskjutit likvida medel till Veoneer som innebär att Veoneer har en total likviditet om cirka 1 miljard dollar. Autoliv finansierade kapitaltillskottet genom en blandning av ny, extern finansiering och befintliga medel.

Avknoppningen av Veoneer innebär att slutmålet uppnåtts i den process som startade i september förra året när Autoliv meddelade sin plan att knoppa av segmentet Electronics, med avsikt att skapa två separata bolag med ledande produkterbjudanden och med fokus på två skilda och växande marknader.
"Idag firar vi att vi skapat två framstående bolag ur ett. Var och en av bolagen har starka egenskaper som bidrar till individuell framgång och uppdelningen möjliggör ytterligare fokus på respektive kärnverksamhet som gör det möjligt att skapa ökat värde för kunder, aktieägare och andra intressenter", säger Jan Carlson, VD, koncernchef och ordförande för Veoneer och ordförande för Autoliv. "Jag ser fram emot att leda Veoneers framtida utveckling inom marknaden för aktiv säkerhet och självkörande fordon, samtidigt som jag behåller rollen som Autolivs ordförande för att skapa kontinuitet", tillägger han.
"Jag är stolt över att vara en del av Autolivs fortsatta resa. Vi är den globala marknads- och teknologiledaren inom bilsäkerhet, och vi är ett bolag med människor som brinner för vår vision att rädda fler liv. Med vår breda, starka produktportfölj och med de möjligheter vi har inom vår organisation, ser jag fram emot att Autoliv ytterligare leder utvecklingen in i framtiden", säger Mikael Bratt, VD och koncernchef för Autoliv.

Morgan Stanley var finansiell rådgivare till Autoliv och Veoneer.
 

Förfrågningar

Media: Stina Thorman, Corporate Communications, Tel +46 (0)8 587 206 50
Investerare & analytiker: Anders Trapp, Investor Relations, Tel +46 (0)8 587 206 71
Investerare & analytiker: Henrik Kaar, Investor Relations, Tel +46 (0)8 587 206 14
 

Om Autoliv

Autoliv, Inc. är världens ledande bilsäkerhetsföretag. Företaget och dess dotterbolag utvecklar och tillverkar bilsäkerhetssystem till alla större biltillverkare i världen. Tillsammans med sina joint ventures har Autoliv mer än 66 000 medarbetare i 27 länder. Dessutom har Autoliv 12 tekniska centra runt om i världen med 19 krockbanor. Bolagets aktier är noterade på New York Stock Exchange (NYSE:ALV) och dess svenska depåbevis på Nasdaq Stockholm (ALIV SDB). Mer information finns på Autolivs hemsida www.autoliv.com.

"Safe Harbor Statement" enligt amerikansk federal lag 

Detta meddelande innehåller uttalanden som inte utgör historiska fakta men väl framåtblickande uttalanden såsom de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) "Private Securities Litigation Reform Act of 1995".
I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter och händelser som Autoliv, Inc. och dess ledning tror eller antar kommer ske i framtiden. Alla framåtblickande uttalanden baseras på våra nuvarande förväntningar, antaganden och insamling av data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Emellertid kan vi inte varken garantera eller ge försäkringar om att framåtblickande uttalanden kommer materialiseras i framtiden eller visa sig korrekta då denna sorts uttalanden i sig alltid är avhängiga av kända och okända risker, allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet väsentligen avviker från det som uttryckts eller avsetts tidigare. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan komma att innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska faktorer och förändringar inom den globala fordonsindustrin. För alla uppgifter och uttalanden i denna rapport som är framåtblickande uttalanden s.k. "forward-looking statements", åberopar vi det skydd som USA:s "Private Securities Litigation Reform Act of 1995" erbjuder. Vi åtar oss inte att uppdatera framåtblickande uppgifter eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser om så inte krävs enligt lag.