STOCKHOLM den 23 juli 2018
Karo Pharma AB (publ) (LEI-kod 213800G54Z51LOPGTA79) har under perioden 16 juli 2018 - 20 juli 2018 återköpt sammanlagt 441 063 egna aktier (ISIN-kod: SE00007464888). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt SEK 86,3 miljoner som Karo Pharma offentliggjorde den 18 juni 2018. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 18 juni 2018 och den 31 augusti 2018, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU- kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052.

Under perioden 16 juli 2018 - 20 juli 2018 har aktier i Karo Pharma återköpts enligt nedan.

+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|Datum|Aggregerad daglig|Viktat genomsnitts|Totalt |
| |volym (antal |-pris per dag |transaktionsvärde|
| |aktier) |(SEK) |per dag (SEK) |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|16 |80 000 |32,107000 |2 568 560 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|17 |90 000 |31,987100 |2 878 839 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|18 |71 063 |32,614000 |2 317 649 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|19 |120 000 |32,499900 |3 899 988 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+
|20 |80 000 |32,479500 |2 598 360 |
|juli | | | |
|2018 | | | |
+-----+-----------------+------------------+-----------------+

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux SA för Karo Pharmas räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Karo Pharmas innehav av egna aktier per den 20 juli 2018 till 2 037 454 aktier. Det totala antalet aktier i Karo Pharma uppgår till 164 332 782 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt på www.karopharma.se. Sedan den 18 juni 2018 och till och med den 20 juli 2018 har sammanlagt 2 037 454 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Sammanlagt får återköp ske av högst 2 464 990 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats: http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate- (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares) actions/stockholm/repurchases-of-own-shares (http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares).

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Peter Blom, VD, 070-655 56 98 eller peter.blom@karopharma.se   

OM KARO PHARMA
Karo Pharma är ett "Specialty Pharma" företag som utvecklar och marknadsför produkter till apotek och direkt till sjukvården. Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018, klockan 08.00. Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.karopharma.se och www.newsroom.cision.com.