Life science-bolaget Izafe tillförs drygt fyra miljoner kronor (före emissionskostnader) genom inlösen av teckningsoptioner. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det handlar om teckningsoptioner av serie TO B som utfärdades i samband med höstens företrädesemission som utnyttjats. Totalt utnyttjades 1 216 429 optioner, vilket motsvarar en nyttjandegrad på cirka 45 procent. Teckningskursen var 3,30 kronor per B-aktie.Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire