Flaggningsmeddelande i Midsona AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556241-5322 Midsona AB
InstrumentSE0000565228 Aktie
InnehavareDan Sten Olsson
 
Före transaktionen
Antal aktier18 014 939
Antal rösträtter22 910 291
 
Transaktionen
Datum2021-09-20
Gränsvärde för antal aktier25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 334 939
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter23 230 291
Andel
 - aktier25,22 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter29,21 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 129,21 % 18 334 939
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT29,21 % 18 334 939
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagStena Adactum AB
 - antal rösträtter23 230 291
 - andel av rösträtter29,21 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter23 230 291
 - andel av rösträtter29,21 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.