(Tillägg: från sjunde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Impact Coatings har granskat två order från Kina, erhållna i oktober 2016 och oktober 2017, och bedömer nu att dessa ska betraktas som inte längre giltiga.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Under överseende av Impact Coatings nya ledning har en undersökning på plats genomförts, vilken kommit fram till att sannolikheten för att kundernas åtaganden ska uppfyllas är tillräckligt låg för att ordrarna ska behandlas som ej längre giltiga", skriver bolaget.

Två Inlinecoater FC-maskiner har tillverkats som en följd av ordrarna. En av dessa kommer att nyttjas av den interna beläggningsverksamheten för produktion åt bränslecellskunder, uppger bolaget.

Den andra enheten kommer att bokföras till tillverkningskostnad som lager färdiga maskiner och finnas tillgänglig till försäljning.

Depositionen om 240.000 euro som erhölls från kund i november 2016 har redovisats som förskottsbetalning och kommer att omklassificeras till balanserat resultat, framgår det vidare.

Under år 2016 och 2017 har totalt 15,2 miljoner kronor redovisats som intäkt för dessa maskiner, vilket återspeglar Impact Coatings kostnader och inte innehåller någon vinst. Eftersom transaktionerna i redovisningstermer är att betrakta som aktiverade kostnader för egen räkning, kommer ingen ändring av redovisade intäkter att ske för dessa perioder, skriver Impact Coatings vidare.

Några nedskrivningar för de två maskinerna planeras för närvarande inte, "eftersom båda bedöms som fullvärdiga tillgångar med hänsyn till marknadsaktiviteter och affärsmässig efterfrågan". Någon kassaflödeseffekt uppstår inte heller.Börsredaktionen +46 8 5191 79 00 http://twitter.com/direktse
Nyhetsbyrån Direkt