Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 27 augusti 2019

Hexatronic genomför förändringar i koncernledningen

Som en naturlig del i en succession och för att skapa förbättrade möjligheter för vidare expansion genomförs följande förändringar i koncernledningen under augusti.

Magnus Eidebo, tidigare Försäljningschef och vice VD för Hexatronic Fiberoptic AB ersätter Anders Tessmann som VD för Hexatronic Fiberoptic AB, då Anders Tessmann går i pension. Magnus har stor erfarenhet från telekommarknaden både från att ha drivit egen verksamhet samt från Ahlsell AB.  

Christian Priess ersätter Peter Hem som Business Development Director i Hexatronic Group AB där fokus ligger på Tyskland, Mellanöstern, Afrika och sjökabel. Peter lämnar Hexatronic på egen begäran. Christian, med en MBA från IMD, har arbetat mycket internationellt inom NKT Group, Hilti Group samt VD och grundare av egen verksamhet.

Christina Roman antar en nyinrättad position i Hexatronic Group AB med ansvar för koncernens inköp. Christina har stor erfarenhet från inköp inom telekomsektorn och inköpsroller inom framförallt Ericsson och Transmode.

Samtliga personer ingår i Hexatronic Groups koncernledning.

“Det känns mycket bra att vi dels lyckat få in nya starka krafter för att lösa successionen inom Hexatronic Fiberoptic samt för vår affärsutveckling med Magnus och Christian samt att vi fått in Christina för att utveckla vårt inköpsarbete där vi ser stora möjligheter att stärka vår konkurrenskraft och lönsamhet. Jag vill passa på att tacka Anders och Peter för deras starka bidrag till utvecklingen av Hexatronic. Anders som, tillsammans med sin personal, under många år utvecklat TD Fiberoptik (nuvarande Hexatronic Fiberoptic) till en marknadsledande position i Sverige. Peter för hans roll i att framförallt etablera oss i den tyska marknaden där vi tagit de första affärerna som vi nyligen meddelade. ” säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 27 augusti 2019

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kina, Nya Zeeland och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga