Till kategorin tillväxtbolag hör bolag som utmärks av att vinsterna ökar i snabb takt som följd av intäktstillväxt. Typiskt sett räknas inte bolag vars vinster växer huvudsakligen som en följd av cykliskt uppsving i konjunkturen.

På SvD Börsplus temadag för tillväxtbolag har flera företag bjudits in för att presentera sin verksamhet inför publiken på plats i Stockholm och för de som följer arrangemanget på webben.

13.30 Välkomsthälsning av moderator Peter Benson, SvD Börsplus
13.40 Hexatronic – vd Henrik Larsson Lyon
14.10 Tagmaster – vd Jonas Svensson
14.40 Enzymatica – vd Fredrik Lindberg
15.10 Paus
15.30 LeoVegas – CFO Viktor Frizen, IR Philip Doftvik
16.00 Sleepo – vd Philip Nickolsten
16.30 G5 Entertainment – CFO Stefan Wikstrand

Följ temadagen här: https://www.youtube.com/watch?v=nocFzu2JCPAFinwire.tv - Twitter: @Finwiremedia