Flaggningsmeddelande i Munters Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556819-2321 Munters Group AB
InstrumentSE0009806607 Aktie
InnehavareAMF Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier9 226 270
Antal rösträtter9 226 270
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-11-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 005 714
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter9 005 714
Andel
 - aktier4,91 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,91 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,91 % 9 005 714
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,91 % 9 005 714
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter9 005 714
 - andel av rösträtter4,91 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter9 005 714
 - andel av rösträtter4,91 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJing Zhu
 - telefon0722482398
 - mejloperations@amf.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.