Nanotechbolaget JonDeTech har sedan några månader tillbaka förhandlat med en asiatisk samarbetspartner som kan ge tillgång till de stora asiatiska teknologibolagen och fungera som ett lokalkontor. Förhandlingarna går nu in i ett slutskede.

JONDETECH I LÅNGTGÅENDE FÖRHANDLINGAR MED ASIATISK SAMARBETSPARTNER

Nanotechbolaget JonDeTech har sedan några månader tillbaka förhandlat med en asiatisk samarbetspartner som kan ge tillgång till de stora asiatiska teknologibolagen och fungera som ett lokalkontor. Förhandlingarna går nu in i ett slutskede.

I JonDeTechs Go-To-Market-strategi ligger fokus på att nå en handfull aktörer som är vitala för att komma ut på högvolymsmarknaden inom konsumentelektronik. Då dessa främst är lokaliserade i Asien har bolaget under en tid utvärderat samarbeten som kan ge tillgång till en bred palett av funktioner; som exempelvis dörröppnare gentemot potentiella kunder och det lokala samhället i övrigt, ökad kapitaltillgång samt fungera som ett lokalkontor. Rätt partner är sedan en tid identifierad och förhandlingarna går nu in i en slutfas.

- Under det senaste halvåret har vi arbetat intensivt med att bygga JonDeTechs närvaro på de marknader vi identifierat i vår marknadsstrategi. Vi insåg tidigt att vi kommer att behöva lokal hjälp, inte minst i mötet och relationsbyggandet med de stora asiatiska teknologibolagen. Vi har nu hittat en partner som redan under utvärderingsskedet har hjälpt oss i många processer, och vi hoppas kunna ingå ett formellt samarbete inom kort, säger Per Lindeberg, vd JonDeTech.

Stockholm 2020-02-12

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, Mejl: per.lindeberg@jondetech.se

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 14:30.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
JonDeTech Pressrelease 2020-02-12.pdf

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.