Sista dag för handel i GomSpace Groups betalda tecknade aktier, GOMX BTA, är idag måndag den 17 december 2018.

De nya aktierna beräknas synas på VP-konton och depåer fredagen den 21 december 2018.

Information om betald tecknad aktie:

-          Kortnamn: GOMX BTA

-          ISIN-kod: SE0011973650

-          Sista handelsdag: 17 december, 2018

För mer information, vänligen kontakta:
Niels Buus (CEO)
Tel: +45 40 31 55 57
Email: nbu@gomspace.com

Om GomSpace Group AB
Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen genom det helägda danska dotterbolaget GomSpace A/S med operativt kontor i Ålborg, Danmark. GomSpace är ett rymdföretag verksamt på den globala marknaden för rymdsystem och tjänster genom nya produkter, exempelvis komponenter, plattformar och system baserad på innovation inom professionella nanosatelliter. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier under kortnamnet GOMX. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök vår hemsida, www.gomspace.com.

Övrigt
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 13:15 CET den 17 december 2018.