Fondkommissionären Mangold har beslutat sig för att flytta från First North till Nasdaq Stockholm Main Market och en preliminär tidsplan innebär att en ansökan kan lämnas in i det tredje kvartalet i år.

"Det är glädjande och efterlängtat att vi nu, med den tillväxt och lönsamhet vi har, kan ta det här steget mot en eventuell flytt till Nasdaq Main Market. Vi har vuxit kraftigt sedan vi grundades 2000 och gått från en liten aktör i branschen till att nu locka till oss fler och fler investerare. Vi ser fram emot att kunna välkomna fler aktieägare som vill vara med på vår tillväxtresa", säger Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold, i en kommentar.

Beslutet är en avsiktsförklaring. newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire