Episurfs riktade nyemission av högst 3,71 miljoner B-aktier och högst 2,25 miljoner teckningsoptioner har nu avslutats. Totalt tecknades 3,29 miljoner B-aktier och 2,25 miljoner teckningsoptioner. Aktieemissionen fulltecknades således inte. Bolaget tillförs 13,2 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

"Jag är mycket glad över att vi genomfört denna riktade emission i vad som måste anses vara ett ganska tufft aktiemarknadsklimat. Vi har nu en amerikansk investerare med omfattande erfarenhet från den ortopediska industrin som vår nästa största aktieägare, i tillägg till stark support från ett antal andra framstående investerare, bland dem Rhenman & Partners", säger Pål Ryfors, vd i Episurf Medical.

Aktieemissionen riktades till ett antal utvalda investerare, däribland Niles Noblitt, en av grundarna till Biomet, och den befintliga aktieägaren Rhenman Healthcare Equity L/S.
B-aktierna emitteras till en teckningskurs om 4 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 4,8 procent jämfört med stängningskursen för B-aktien den 9 november.

Optionsemissionen riktades till Niles Noblitt. Teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt och ger under två år rätt att teckna högst 2,25 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 4 kronor per aktie. Episurf har därefter 34,69 miljoner aktier utestående. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire