Stockholm den 2 december 2019 - BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) meddelar idag att data gällande BAN2401 kommer att presenteras på den internationella konferensen Clinical Trials on Alzheimer's Disease (CTAD) som hålls den 4-7 december i San Diego, Kalifornien, USA.

Data gällande amyloidnivåer vid starten av den öppna tilläggsstudien av fas 2b-studien (Studie 201) i patienter med tidig Alzheimers sjukdom kommer att presenteras av Eisai. Professor Lars Lannfelt, Uppsala universitet och BioArctic, kommer att presentera bindningsprofiler för BAN2401 och aducanumab till olika former av amyloid-beta. Utöver detta kommer Eisai att presentera studiedesign och nuvarande status för den pågående fas 3-studien Clarity AD (Studie 301).

Presentationer kring BAN2401 under CTAD:

Presentation-ID Titel Datum och tid
(Pacific Daylight Time)
Session No. Persistence of torsdag 5 december
LB10 BAN2401-Mediated 11:15 - 11:30
Late-breaking Amyloid Reductions
oral Post-Treatment: A
presentation Preliminary
Comparison of
Amyloid Status
Between the Core
Phase of BAN2401
-G000-201 and
Baseline of the Open
-Label Extension
Phase in Subjects
with Early
Alzheimer's Disease
Session No. Binding Profiles of lördag 7 december
OC29 BAN2401 and 11:30 - 11:45
Oral Aducanumab to
presentation Different Amyloid
-Beta Species
Föredragshållare:
Prof. Lars Lannfelt,
Uppsala universitet
och BioArctic
Poster No P179 BAN2401 in Early fredag 6 december och lördag 7 december
Poster Alzheimer's Disease:
presentation A Placebo
-Controlled, Double
-Blind, Parallel
-Group, 18-Month
Study with an Open
-Label Extension
Phase to Confirm
Safety and Efficacy
(Clarity AD)

För mer information, vänligen kontakta

Gunilla Osswald, PhD, VD, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Denna information lämnades för offentliggörande den 2 december 2019, kl. 08:00 CET.

Om BAN2401

BAN2401 är en humaniserad monoklonal antikropp för Alzheimers sjukdom som är resultatet av det strategiska samarbetet mellan BioArctic och Eisai. BAN2401 har en unik bindningsprofil och binder selektivt till de lösliga toxiska aggregaten av amyloid-beta (protofibriller) som anses medverka i den neurodegenerativa processen i Alzheimers sjukdom och eliminerar dessa. BAN2401 har därför potential att ha effekt på sjukdomspatologin och kunna bromsa sjukdomsförloppet. I december 2007 ingick BioArctic ett avtal med Eisai enligt vilket Eisai förvärvade de globala rättigheterna att studera, utveckla, tillverka och marknadsföra BAN2401 för behandling av Alzheimers sjukdom. I mars 2014 ingick Eisai och Biogen ett gemensamt utvecklings- och kommersialiseringsavtal som innefattar BAN2401. En global bekräftande klinisk Fas 3-studie (med namnet Clarity AD) med BAN2401 i patienter med tidig Alzheimers sjukdom pågår. Enligt Eisai är målet att få studieresultaten för den primära effektvariabeln under 2022.

Om samarbetet mellan BioArctic och Eisai

BioArctic har sedan 2005 ett långsiktigt samarbete med Eisai kring utveckling och kommersialisering av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. De viktigaste avtalen är utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 som ingicks i december 2007 och utvecklings- och kommersialiseringsavtalet avseende antikroppen BAN2401 back-up för Alzheimers sjukdom som ingicks i maj 2015. Eisai ansvarar för den kliniska utvecklingen, ansökan om marknadsgodkännande och kommersialisering av produkterna för Alzheimers sjukdom. BioArctic har inga utvecklingskostnader för BAN2401 i Alzheimers sjukdom.

Om BioArctic AB

BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med våra strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.

Om Eisai Co., Ltd.

Eisai Co., Ltd. är ett ledande globalt FoU-baserat läkemedelsbolag med huvudkontor i Japan. Eisai formulerar bolagets uppdrag som "att i första hand tänka på patienterna och deras familjer och öka de fördelar som hälso- och sjukvården erbjuder", vilket man kallar sin "human health care" (hhc)-filosofi. Med cirka 10 000 anställda i Eisais globala nätverk av FoU-anläggningar, produktionsenheter och marknadsbolag arbetar bolaget för att förverkliga hhc-filosofin genom att leverera innovativa produkter och adressera ouppfyllda medicinska behov, med särskilt fokus på bolagets strategiska områden onkologi och neurologi.

Genom att utnyttja erfarenheterna från utveckling och marknadsföring av Aricept®, en behandling för Alzheimers sjukdom och Demens med Lewykroppar, har Eisai arbetat för att skapa en social miljö som omfattar patienter i alla samhällen i samverkan med olika intressenter, bland andra myndigheter och sjukvårdspersonal, och beräknas ha arrangerat över tiotusen evenemang runt om i världen för att öka medvetenheten om demens. Som en pionjär inom demensbehandling strävar Eisai inte bara efter att utveckla nästa generations behandlingar, utan också efter att utveckla diagnosmetoder och kunna erbjuda lösningar. För ytterligare information om Eisai Co., Ltd., besök gärna www.eisai.com.