Styrelsen för Mangold AB (publ) har beslutat att initiera en ansökningsprocess för notering av Mangolds aktie på Nasdaq Stockholm Main Market. Beslutet är en avsiktsförklaring och enligt den preliminära tidsplanen kommer en ansökan till Nasdaq att lämnas in under det tredje kvartalet i år.

"Det är glädjande och efterlängtat att vi nu, med den tillväxt och lönsamhet vi har, kan ta det här steget mot en eventuell flytt till Nasdaq Main Market. Vi har vuxit kraftigt sedan vi grundades 2000 och gått från en liten aktör i branschen till att nu locka till oss fler och fler investerare. Vi ser fram emot att kunna välkomna fler aktieägare som vill vara med på vår tillväxtresa", säger Per-Anders Tammerlöv, vd på Mangold.

Denna information är sådan information som Mangold AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 CEST den 23 juni 2021.

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

rebecka.roos@mangold.se

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella tjänster till företag, institutioner och privatpersoner. Affärsverksamheten ligger i det helägda Mangold Fondkommission AB och är indelad i de två segmenten Investment Banking och Private Banking. Mangold Fondkommission står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec och Föreningen Svensk Värdepappersmarknad.  Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se)och Pareto Securities är likviditetsgarant.