Flaggningsmeddelande i Vicore Pharma Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556680-3804 Vicore Pharma Holding AB
InstrumentAktier
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier2 060 000
Antal rösträtter2 060 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-11-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 210 000
 - direkt innehavda rösträtter3 210 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier6,4 %
 - direkt innehavda rösträtter6,4 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,4 % 3 210 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT6,4 % 3 210 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 210 000
 - andel av rösträtter6,4 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJannis Kitsakis
 - telefon070-6038023
 - mejljannis.kitsakis@ap4.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.