Forskningsbolaget Rhovac meddelar att den första prostatacancerpatienten som ingick i den kliniska fas I/II-studien med bolagets läkemedelskandidat RV001, har avslutat sin 12 månaders uppföljning och därmed hela den kliniska fas I/II-studien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inför den kliniska fas I/II-studien, som genomfördes under 2017 och 2018, rekryterades 22 patienter med diagnostiserad prostatacancer som genomgått prostatektomi.

Proverna för immunologisk analys har skickats till universitetet i Tübingen. Delrapporten på varaktigheten av de immunologiska svaren, från alla medverkande patienternas 3- och 6-månaders uppföljning kommer att redovisas mot slutet av januari 2019. Den sista patienten förväntas avsluta sin 12-månaders uppföljning i mars 2019. Slutrapporteringen om varaktigheten av de immunologiska-svaren förväntas under det andra kvartalet 2019.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire