Valberedningen föreslår omval av följande styrelseledamöter
Kathryn Moore Baker
Mats Alders
Øystein Engebretsen
Cecilia Qvist

André Lavold, Henrik Persson Ekdahl och Mathias Hermansson har avböjt omval till styrelsen. 

Valberedningen föreslår nyval av Göran Blomberg, Per Widerström och Theodore Bergquist som styrelseledamöter.

Valberedningens förslag innebär att styrelsen föreslås bestå av sju ordinarie styrelseledamöter (oförändrat).

Valberedningen föreslår även omval av Kathryn Moore Baker som styrelsens ordförande.

Göran Blomberg har under perioden 1987-2013 verkat som CFO för flertalet publika svenska bolag och hans nuvarande position är CFO för ICA-handlarnas Förbund, en tjänst han lämnar i sommar. Göran har också varit styrelseledamot i ICA Gruppen sedan 2013 och innan dess för ICA AB.

Per Widerström är sedan 2014 CEO för Fortuna Entertainment Group NV, och baserad i Prag, Tjeckien. Innan dess har Per gedigen kunskap av och bakgrund i spelindustrin. Han är sedan 2017 även styrelseledamot i Nordnet.

Theodore Bergquist är Head of Group Analytics för Ericsson och har distingerad erfarenhet av datastrategi, digital transformation och distributionsplattformar. Mellan 2001 och 2017 var Theodore CEO för ett flertal high-tech-bolag.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Catena Medias årsstämma som hålls den 2 maj 2019, klockan 15.00 i lokalen "Tändstickspalatset" på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, Sverige.

Valberedningen består, på grundval av ägandeförhållanden i Catena Media plc, av;
  •  Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur fonder AB, valberedningens ordförande
  •  Kathryn Moore Baker, styrelseordförande i Catena Media plc
  •  Nicklas Paulson, Investment AB Öresund
  •  Jake Hennemuth, Ruane, Cunniff & Goldfarb

För ytterligare information, kontakta:  
Lennart Francke, valberedningens ordförande
E-post: lennart.francke@gmail.com 

Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com

Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, den 19 mars 2019 kl.09.30 CET. 

Om Catena Media
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 360 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2018 uppgick till 105 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Mer information finns på www.catenamedia.com