Flaggningsmeddelande i Railcare Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556730-7813 Railcare Group AB
InstrumentSE0010441139 Common Stock
InnehavareOtus Capital Management Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier2 321 825
Antal rösträtter2 321 825
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2019-10-21
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 293 241
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 293 241
Andel
 - aktier9,96496 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,96496 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,96496 % 2 293 241
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,96496 % 2 293 241
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMaga Micro Cap fund
 - antal rösträtter866 285
 - andel av rösträtter3,76432 %
 - bolagCrown/Otus Equities Euro
 - antal rösträtter478 490
 - andel av rösträtter2,07921 %
 - bolagRegents of Univ Michigan
 - antal rösträtter948 466
 - andel av rösträtter4,12146 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 293 241
 - andel av rösträtter9,96496 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPaul Hale
 - telefon020 72270005
 - mejlcompliance@otuscapital.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.