Carl Bandhold tillträder som ny ekonomi- och finansdirektör i JM, i samband med att nuvarande ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson går i pension.

Carl Bandhold tillträder som ekonomi- och finansdirektör i JM den 16 augusti 2021. Carl är idag CFO i Permobil sedan 2011, och har dessförinnan en bakgrund i bland annat Boston Consulting Group och Deutsche Bank.

- Genom rekryteringen av Carl Bandhold säkerställer vi en fortsatt mycket kompetent ekonomi- och finansledning inom JM och jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med Carl. När Claes Magnus nu går i pension vill jag rikta mitt varmaste tack för ett mycket bra, givande och roligt samarbete under de år vi arbetat tillsammans. Claes Magnus har verkligen bidragit till JMs framgång under de 23 år han varit ekonomi- och finansdirektör, säger Johan Skoglund, VD och koncernchef.

JMs nuvarande ekonomi- och finansdirektör Claes Magnus Åkesson lämnar JM i samband med att han går i pension, och kommer att stå till VDs förfogande fram till den 31 januari 2022.

För ytterligare information kontakta:

Johan Skoglund, VD och koncernchef, 08-782 87 00
Katarina Rimmerfeldt, kommunikationschef, 073-432 61 20

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-10 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 500 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.