Vindkraftsbolaget OX2, som noterades på First North den 23 juni, redovisar ökande omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget beskriver att det var hög aktivitet under kvartalet och att projekträttigheter om drygt 1 gigawatt har förvärvats.

Omsättningen steg 6,3 procent till 950 miljoner kronor (894).

Rörelseresultatet blev 48 miljoner kronor (24), med en rörelsemarginal på 5,1 procent (2,7).

Justerat för noteringskostnader uppgick rörelseresultatet till 83 miljoner kronor (24), med en justerad rörelsemarginal på 8,7 procent (2,7).

Resultatet före skatt var 46 miljoner kronor (-4).

Resultatet efter skatt blev 34 miljoner kronor (-3).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 220 miljoner kronor (20).

"Vår bedömning är att det tredje kvartalet kommer att ha en lägre andel projektförsäljningar än under andra kvartalet. Vi ser stort intresse för våra projekt som är under försäljning, vilka
förväntas slutföras mot slutet av året", skriver vd Paul Stormoen i rapporten.

Han påpekar också att resultatutvecklingen inte är linjär kvartal för kvartal, utan påverkas av den takt som projekt färdigställs och tidpunkten för när nya projektförsäljningar genomförs.

OX2, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning9508946,3%
Rörelseresultat4824100,0%
Rörelsemarginal5,1%2,7%
Rörelseresultat, justerat8324245,8%
Rörelsemarginal, justerad8,7%2,7%
Resultat före skatt46-4
Nettoresultat34-3
Kassaflöde från löpande verksamhet220201 000,0%
Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire