Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556893-5414 MilDef Group AB
InstrumentSE0016074249 Common shares
InnehavareMarianne Trolle
 
Före transaktionen
Antal aktier2 741 651
Antal rösträtter2 741 651
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-07-12
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 009 652
 - direkt innehavda rösträtter4 009 652
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier11,11697 %
 - direkt innehavda rösträtter11,11697 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 111,11697 % 4 009 652
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT11,11697 % 4 009 652
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 009 652
 - andel av rösträtter11,11697 %
 
Kommentar
Changes due to: "Share loan return".
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.