Ansett sjukhus förvärvar MR-Linac-systemet Elekta Unity och strålterapisystemet Versa

BRYSSEL, 20 januari 2020 - Elekta (EKTA-B.ST) meddelade i dag att bolaget har skrivit på ett avtal med Institut Jules Bordet i Bryssel om ett Elekta Unity MR-Linac-system, två linjäracceleratorer av typen Versa HD™, uppgradering av befintliga Elekta Infinity™ linacs, uppgraderade och utökade versioner av mjukvaran för behandlingsplanering, Monaco[®], samt onkologiinformationssystemet MOSAIQ® med tillhörande service. Avtalets värde uppgår till 22 miljoner EUR, varav 18 miljoner EUR kommer att bokas under tredje kvartalet av Elektas räkenskapsår 2019/20. Återstoden kommer att bokas successivt under de kommande tio åren. Elekta vann kontraktet efter en offentlig upphandling.

- Vi är stolta över att stärka vårt långvariga samarbete med Institut Jules Bordet. När kliniken, som ängnar sig helt åt cancerbehandling, nu planerar att flytta till New Bordet Institute under 2021 är vi stolta att få tillhandahålla de modernaste lösningarna för strålbehandling som finns att tillgå, så att institutet kan erbjuda sina cancerpatienter personligt anpassad strålterapi med högsta precision, säger Renato Leite, Elektas Europachef. 

Cancercentret förbereder nu sin nya klinik med en investering i den allra senaste tekniken och uppgraderingar av befintliga maskiner. Det omfattar Elekta Unity, ett transformativt system för magnetresonansstrålterapi (MR/RT), som kombinerar en högfälts-MRI-skanner med den allra mest avancerade linjäracceleratorn för att möjliggöra patientanpassad strålterapi med högsta precision.

Institutet har redan flera av Elektas lösningar, däribland Leksell Gamma Knife[®] Icon™ och två linjäracceleratorer, Elekta Infinity, samt MOSAIQ och Monaco och Elektas microSelectron[®] brachyterapi-plattform. De två Versa HD-systemen i avtalet kommer att ersätta konkurrerande system. När alla lösningar är installerade kommer Institut Jules Bordet att vara Belgiens största enskild strålbehandlingklinik med fyra linjäracceleratorer från Elekta, en Unity MR-Linac och en Leksell Gamma Knife.

Mjukvaruuppgraderingarna ska enligt plan levereras under 2020 och linjäracceleratorerna, inklusive Unity, under 2021.

# # #

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Oskar Bosson, Global EVP Corporate Communications and Public Affairs
Tel: +46 70 410 7180, e-post: oskar.bosson@elekta.com  
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Cecilia Ketels, Head of Investor Relations
Tel: +46 76 611 76 25, e-post: cecilia.ketels@elekta.com
Tidszon: CET: Centraleuropeisk tid

Detta är sådan information som Elekta AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades för offentliggörande den 20 januari 2020 klockan 20.00 CET. (REGMAR)

Om Elekta
I snart femtio år har Elekta lett utvecklingen inom strålbehandling. Våra nästan 4000 anställda jobbar varje dag, jorden runt, för att möjliggöra precisionsbaserad, individanpassad strålbehandling för alla med cancer som behöver det. Vi har vårt huvudkontor i Stockholm och är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information besök www.elekta.com eller följ oss på Twitter, @elekta (https://twitter.com/Elekta).