Flaggningsmeddelande i SSM Holding AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-3902 SSM Holding AB (publ)
InstrumentSE0009663511 A
InnehavareGösta Welandson
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-01-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 800 000
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 800 000
Andel
 - aktier9,6809 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,6809 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,6809 % 3 800 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,6809 % 3 800 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagWeland Holding AB
 - antal rösträtter3 800 000
 - andel av rösträtter9,6809 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 800 000
 - andel av rösträtter9,6809 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.