Etanolbolaget Taurus Energys patentansökan för bolagets jäststam Xyloferm har givits en så kallad "notice of allowance" på det amerikanska patentverkets hemsida. Detta innebär att ansökan i nuvarande form är klar att godkännas efter inbetalning av godkännandeavgift. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ansökan delades tidigare under året upp i två separata ansökningar; en för de specifika stammar som angivits i patentkraven och en för den metod som använts för att skapa sagda stammar. Godkännandenotisen avser det stamspecifika patentet och godkännandeavgiften kommer att betalas in inom den givna fristen på tre månader i samband med att den avdelade patentansökan för metodiken lämnas in.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire