Englandsbaserade Multi-Fan Systems, del av Absolent Groups dotterbolag Filtermist Group, har fått en order på 1,4 miljoner pund för design, installation och driftsättning av ett centralt luftreningssystem till en byggnation av en större produktionsanläggning i Coventry, West Midlands.

ABSOLENT GROUPS DOTTERBOLAG MULTI-FAN SYSTEMS VINNER STORORDER TILL BYGGBOLAG

Englandsbaserade Multi-Fan Systems, del av Absolent Groups dotterbolag Filtermist Group, har fått en order på 1,4 miljoner pund för design, installation och driftsättning av ett centralt luftreningssystem till en byggnation av en större produktionsanläggning i Coventry, West Midlands.

Centralsystemet skall hantera en mix av luftföroreningar såsom oljedimma, oljerök och rök från svets och skärning från över 100 utsugspunkter. Den förorenade luften kommer att samlas upp och ledas till sex olika centralfilter.

"Det är väldigt glädjande att Multi-Fan vunnit den här ordern. Vi har kunnat dra nytta från en bredd av specialistkunskaper tack vare att vi haft tillgång till styrkan i hela Absolent Groups produktutbud och personal. För våra kunder innebär den förmågan att vi kan tillhandahålla den bästa lösningen för deras behov. Vi strävar efter att växa vår affär med stora komplexa projekt avsevärt som en del i att kunna nå våra ambitiösa tillväxtmål de närmsta åren, och att då kunna vinna en sådan här prestigefull order visar att vi är på rätt väg" säger James Stansfield, CEO Filtermist Group.

Byggnationen är den största delen av ett globalt infrastrukturprojekt som kunden genomför och det kommer även att bli dess huvudkontor med över 1000 anställda när det är färdigställt 2020.

2019-04-24

Kontakt:
Axel Berntsson, CEO Absolent Group, +46 510 48 40 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Absolent Group Pressrelease 2019-04-24.pdf

Absolent Groups aktie handlas på Nasdaq First North. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Tel 08-463 83 00. E-mail: certifiedadviser@penser.se