Flaggningsmeddelande i Klövern AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556482-5833 Klövern AB
InstrumentSE0006593919 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier55 881 791
Antal rösträtter5 588 179,1
 
Transaktionen
Datum2021-03-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier57 228 162
 - direkt innehavda rösträtter5 722 816,2
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,03 %
 - direkt innehavda rösträtter3 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13 % 57 228 162
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT3 % 57 228 162
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 722 816,2
 - andel av rösträtter3 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.