Hygien- och hälsobolaget Essity presenterar idag ytterligare information om programmet Manufacturing Roadmap inklusive arbetet med optimering och effektivisering av bolagets samtliga cirka 60 helägda produktionsanläggningar samt logistik och distribution. Programmet löper till 2025 och förväntas bidra till Essitys totala årliga kostnadsbesparingar om 500-1 000 MSEK genom optimerad produktionsstruktur, produktivitetsförbättringar samt råmaterial- och energibesparingar.

Åtgärderna möjliggör tillväxt utan att investeringarna ökar i samma takt. Rörelsekapitalet förväntas minska med mer än 1 000 MSEK. Målet är även att genom nya produktionssätt minska exponeringen mot vedbaserad färskfibermassa med cirka 10 procent, vilket resulterar i minskad volatilitet för bolagets lönsamhet. 
 
- Med programmet "Manufacturing Roadmap" effektiviserar vi Essitys värdekedja. Vi kommer att uppnå en ännu högre kvalitet och servicenivå till kunder och konsumenter samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och stärker lönsamheten, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, Essity.

Programmet kommer även leda till att bolagets hållbarhetsmål inom Science Based Targets uppnås snabbare. Ett aktuellt exempel är att Essity ersatt naturgas med biogas vid bolagets mjukpappersanläggning Lilla Edet i Sverige, vilket reducerar utsläppen av fossilt CO2 till noll vid normal drift. 

För ytterligare information, kontakta:

Per Lorentz, Vice President Corporate Communications, +46 8 788 52 51, per.lorentz@essity.com
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 788 51 30, johan.ir.karlsson@essity.com

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag. Vi ökar människors välbefinnande genom våra produkter och tjänster. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 46 000 medarbetare. Nettoomsättningen 2020 var cirka 122 miljarder kronor (11,6 miljarder euro). Huvudkontoret ligger i Stockholm och Essity är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity bryter barriärer för ökat välbefinnande och bidrar till ett hälsosamt, hållbart och cirkulärt samhälle. För mer information, besök www.essity.com.