Aerogels företrädesemission blev kraftigt övertecknad och tecknades till cirka 75 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckning om cirka 307 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 84 procent med företrädesrätt och resterande del utan företrädesrätt. Bolaget får in cirka 24 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till cirka 3,8 miljoner kronor inklusive kontanta kostnader för emissionsgarantin. Netto får bolaget alltså in strax över 20 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att fortsätta utöka bolagets organisation och aktiviteter för att nå inbrytning på marknaden 2021.

I samband härmed genomförs, i enlighet med det toppgarantiavtal som ingåtts och vad som tidigare kommunicerats, en riktad emission av aktier till toppgaranter i företrädesemissionen.
Det handlar om 1 010 803 aktier till teckningskursen 0,72 kronor, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen.Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire