Redeye har idag publicerat en bolagsanalys av JonDeTech med titeln "Heating Up".

REDEYE PUBLICERAR BOLAGSANALYS AV JONDETECH

Redeye har idag publicerat en bolagsanalys av JonDeTech med titeln "Heating Up".

Analysen finns att läsa och ladda ner på: https://www.redeye.se/research/584175/jondetech-heating 

För mer information, kontakta:

Michael Olsson, Styrelseordförande JonDeTech, mejl: michael.olsson@jondetech.se.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
JonDeTech Pressrelease 2019-09-18.pdf

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.