Oktober månad var en aktiv månad. Vi undertecknade distributionsavtal i Portugal, TÜV Süd, bolagets Notified Body, granskade vårt kvalitetsledningssystem, kallade till en extra bolagsstämma, och deltog i delta i Outsourcing in Clinical Trials Nordic 2018 i Köpenhamn.

TÜV Süd, vår Notified Body, besökte oss för att granska vårt kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 13485:2016. Granskningen visade inte några större avvikelser. Det bekräftar att vi utvecklar våra produkter i enlighet med det strikta medicintekniska regelverk som föreligger och att vi har ett väl fungerande kvalitetsledningssystem.

Samtliga aktieägare i QuickCool AB kallades till en Extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2018 kl. 17:00 i QuickCools lokaler, Ideon Science Park, Beta 6, Scheelevägen 17, 223 70 Lund.
Som komplement till det finansieringsavtal som vi ingick med European High Growth Opportunities Securitization Fund, föreslår Styrelsen att man vid den extra bolagsstämman den 19 november beslutar om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om totalt 6,2 MSEK. Denna företrädesemission säkerställer att vi har tillräcklig finansiering för att klara av de investeringstoppar som uppstår när kostnaderna för tredjepartstestning och inköp av komponenter för 0-serien uppstår. Företrädesemissionen är redan garanterad till 3 MSEK.
Mer information om den extra bolagsstämman finns i dokumentsamlingen på vår hemsida, www.quickcool.se

Vi deltog i Outsourcing in Clinical Trials Nordic 2018 i Köpenhamn för att diskutera med möjliga samarbetspartners inför våra kliniska studier som vi börjar med så snart som vi har en CE-märkt kylenhet. Läs gärna mer på: http://www.arena-international.com/Uploads/2018/10/25/r/p/r/OCT-Nords-Agenda-2018-FINAL.pdf

Även om det Europeiska Patentverket publicerade nyheten på sin databas för en tid sedan, om att man anser att QuickCools patentansökan via PCT (Patent Cooperation Treaty), avseende en av grundkomponenterna i QuickCools portabla kylenhet för temperaturhantering (Targeted Temperature Management) QuickCool® SYSTEM, är patenterbar, så gladdes vi åt nyheten tidigare i veckan när vi informerades om detsamma. QuickCool har sedan tidigare motsvarande patent beviljat i Sverige. Det positiva utlåtandet kan komma att påtagligt bidra i patentprocessen i flera av de länder där QuickCool avser att söka patent.

Vi undertecknade ett distributionsavtal för Portugal med ATN Medical Lda. De har distributions-rättigheterna till andra medicintekniska produkter som tillgodoser många behov inom neurokirurgi, ryggkirurgi och på intensivvårdsavdelningar. Regionala försäljningsrepresentanter täcker hela den portugisiska marknaden. Vi ser många synergier med dem då de redan har ett väl etablerat nätverk av Key Opinion Leaders (KOLs) och kunder. Dedikerad personal inom service- och utbildning säker-ställer både klinisk utbildning och produkt- och eftermarknadssupport. Vi ser fram emot många framgångsrika år tillsammans.

Christopher W. Uhde, analytiker hos AGB Sundal Collier publicerade sin analys av QuickCools delårsrapport och framtidsutsikter. Potentialen för den globala Targeted Temperature Management (TTM) marknaden beräknades uppgå till cirka USD 2,4 Miljarder 2017, men beräknas öka till USD 2,72 miljarder år 2022 och USD 4,6 miljarder under 2025. Spännande!
Läs gärna mer på följande länk: http://www.introduce.se/foretag/quickcool/Equity-research/2018/10/quickcool---to-build-a-commercial-organization/

Följ oss gärna på LinkedIn. Eller ta del av ytterligare information som finns på vår hemsida: http://www.quickcool.se/

Med vänliga hälsningar,
Fredrik

Fredrik Radencrantz
CEO

QuickCool AB 
Ideon Science Park
Beta 6, Scheelevägen 17 - SE-223 70 Lund - Sweden
E-mail: fredrik.radencrantz@quickcool.seWeb: www.quickcool.se
Mobile +46 (0)73 834 1188

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på Spotlight Stock Market och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information vänligen se www.quickcool.se