Flaggningsmeddelande i Bactiguard Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556822-1187 Bactiguard Holding AB
InstrumentSE0005878741 B-shares
InnehavareNordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier148 717
Antal rösträtter148 717
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-09-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 228 717
 - direkt innehavda rösträtter3 228 717
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,69516 %
 - direkt innehavda rösträtter4,65888 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,65888 % 3 228 717
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,65888 % 3 228 717
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 228 717
 - andel av rösträtter4,65888 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPhillip Heegaard
 - telefon+4555473717
 - mejlnims.controlling@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.