Lasthanteringsbolaget Multidocker har byggt ut sin organisation i USA och inriktar sig nu där även mot mindre maskiner, vilket ökar affärspotentialen. Efterfrågan på maskiner i lasthanteringssegmentet är god i Nord- och Sydamerika, noterar Analysguiden i en uppdragsanalys där de höjer prognosen för helåret.

"Intäkterna under tredje kvartalet 2018 på knappt 41 miljoner kronor var litet mer än väntat. Vi höjer därför vår helårsprognos 2018 för intäkterna från 154 till 160 miljoner kronor. Orderboken uppgick till 196 miljoner kronor varav 116 miljoner kronor maskiner och 80 miljoner kronor underhållsarbeten per 30 september 2018. Det sistnämnda är hänförligt till Brasilien och löper över fyra års tid", skriver analystjänsten vidare.

Koncernen nådde nästan break-even resultatmässigt under kvartal 3/2018 med en bruttomarginal om 18 procent.

"Vi räknar i våra prognoser med att bolaget successivt kan höja sin bruttomarginal 24,5 procent till år 2020."

Analysguiden sänker också riktkursen till 0,59 kronor aktien i basscenariot från tidigare 0,62 kronor.

"Med andra vikter på värderingskomponeterna kommer vi fram till 0,42 kronor (0,38) som motiverat värde i ett Bear-scenario och 0,78 kronor (0,89) i ett Bull-scenario."Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire