Hanza rapporterar ett solitt andra kvartal med fokus på förvärvet av RITTER. Nettoomsättningen uppgick till 515,5 mkr (431,2), vilket var drygt 3% under vår prognos. Justerar för engångsposter uppgick rörelsemarginalen till 4,7%, där segmentet Norden fortsätter att uppvisa branschledande marginaler. Segmentet Övriga Världen fortsätter att påverkas av effektiviseringsprogram som väntas slutföras i närtid. Vi, liksom ledningen, räknar med att lönsamheten tar fart under början av 2020 där primärt marginalen inom segmentet Övriga Världen visar vägen. På sikt ser vi goda möjligheter till en liknande god lönsamhet inom detta segment som Norden. Vi ser en fortsatt hög potential i aktien, till en medelhög risk med ett motiverat värde på 20-22 kr.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/hanza_20191030.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se (https://www.google.com/url?q=http://www.penser.se&sa=D&ust=1516870549550000&usg=AFQjCNE91TG0x09R22VZnrOchbij21msFQ)