Flaggningsmeddelande i Modern Times Group MTG AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556309-9158 Modern Times Group MTG AB
InstrumentSE0000412371 B-aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 218 606
Antal rösträtter5 218 606
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-08-16
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 951 940
 - direkt innehavda rösträtter5 951 940
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,8 %
 - direkt innehavda rösträtter5,28 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,28 % 5 951 940
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,28 % 5 951 940
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnMia Metso Ekberg
 - telefon08-58597525
 - mejlmia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.