PowerCell Sweden AB (publ) (http://www.powercell.se) har informerats om att det tyska företaget Robert Bosch GmbH köpt samtliga Midroc New Technolgys aktier i PowerCell. Posten omfattar 5 848 531 aktier motsvarande 11,3 procent av röster och kapital i PowerCell.

Midroc New Technology är ett riskkapitalbolag som ingår i den internationellt verksamma bolagsgruppen Midroc Europe med bas i Stockholm. Midroc New Technology har varit ägare i PowerCell sedan 2008 men har gradvis minskat sitt ägande i bolaget under senare år.
 

I april i år tecknade PowerCell och det tyska industriföretaget Robert Bosch GmbH ett gemensamt utvecklings- och licensavtal avseende bränslecellsstacken PowerCell S3 för fordonsbranschen.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08:50

Om PowerCell Sweden AB (publ)

PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.