STOCKHOLM, SVERIGE - 28 Oktober 2019. Karolinska Development (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att man avyttrat det indirekta innehavet, genom KDev Investments och KCIF Co-Investment Fund, i portföljbolaget Asarina Pharma. Transaktionen kommer endast ha en marginell påverkan på Karolinska Developments nettoresultat.

Asarina Pharma utvecklar innovativa och målriktade produkter för behandling av kvinnor med svåra symptom kopplade till menstruationscykeln, bland annat premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). Innehavet i Asarina Pharma har utgjort en av Karolinska Developments passiva investeringar.

Före transaktionen uppgick Karolinska Developments indirekta ägarandel i Asarina Pharma till 1 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av nio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.


Bilaga