Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556697-7426 Moberg Pharma AB (publ)
InstrumentSE0013121340 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier2 445 472
Antal rösträtter2 445 472
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 985 362
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 985 362
Andel
 - aktier4,45 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,45 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,45 % 1 985 362
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,45 % 1 985 362
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 880 520
 - andel av rösträtter4,22 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter104 842
 - andel av rösträtter0,24 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 985 362
 - andel av rösträtter4,45 %
 
Kommentar
Nordnet AB (Publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har underskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettosälj i Moberg Pharma AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.