Aktieägarna i fastighetsbolaget Heimstaden kallas till årsstämma torsdagen den 8 april i Malmö.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 75,73 kronor per stamaktie samt
20 kronor per preferensaktie, med kvartalsvis utbetalning på vardera 5 kronor per aktie, räknat före föreslagen split.

Huvudägaren Fredensborg föreslår omval av styrelseledamöterna Ivar Tollefsen och John Giverholt samt nyval av Fredrik Reinfeldt och Vibeke Krag som styrelseledamöter.

Fredrik Reinfeldt var Sveriges statsminister 2006 till 2014. Vibeke Krag är styrelseledamot i
Gjensidige Forsikring och Nykredit. Hon har tidigare varit vd för Codan Forsikring.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en split med villkor 10:1, innebärande att en befintlig aktie delas upp i tio nya aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av högst 40 miljoner preferensaktier. Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire