Stamcellsbolaget NextCell Pharma största aktieägare Diamyd Medical ska nyttja samtliga av sina 296 800 teckningsoptioner av serie TO1, enligt ett pressmeddelande. Nyttjandet innebär en investering om totalt cirka 1,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 10 procent av totalt utestående teckningsoptioner av serie TO1.

Nyttjandet kommer att ske under nyttjandeperioden, vilken löper under perioden 23 augusti till 13 september 2018. 1.

Diabetesbolaget Diamyd är en av huvudägarna i Bolaget med en ägarandel om cirka 14 procent. Förutsatt fullt nyttjande av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO1 kommer Diamyd efter nyttjandeperioden inneha cirka 13 procent av röster och kapital.Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire