Den nordiska underklädeskedjan Change of Scandinavia kommer att ta över Twilfit, när den nu pågående rekonstruktionen avlutas senare i vår. Därmed ges de bästa förutsättningar att fortsätta utveckla Twilfit mot uthållig lönsamhet.

- Den rekonstruktion som inleddes i oktober visar att det kommer att krävas fortsatta förändringar för att ta verksamheten till uthållig lönsamhet, som endast en branschaktör med liknande verksamhet kan adressera. Ägare, styrelse och ledning har under en längre tid utvärderat olika alternativ, och det står helt klart att Change har de bästa förutsättningarna att som huvudägare fortsätta utveckla Twilfit efter att rekonstruktionen avslutats, säger Otto Drakenberg, VD i Twilfit.

Verksamheten fortsätter som vanligt i avvaktan på att Change tar över. Changes övertagande är villkorat av att ackordet, som snart kommer presenteras, accepteras av borgenärerna och att detta beslut vinner laga kraft.

- Change of Scandinavia är en ledande underklädeskedja på de nordiska marknaderna med fortsatta tillväxtambitioner, inte minst i Sverige. Vi har länge tittat på Twilfit som ett intressant komplement och ser fram emot att ta över verksamheten när den pågående rekonstruktionen avslutas under våren, säger Change of Scandinavias VD och grundare Claus Walther Jensen.

Change of Scandinavia grundades 1995 och har idag 230 butiker i 12 länder, varav 17 butiker i Sverige, samt egen produktion.

- I Change of Scandinavia har vi hittat ett nytt hem för Twilfit med de allra bästa förutsättningarna för bolaget att utvecklas framöver, säger Hans Ramel, styrelseordförande i Twilfit.

För mer information, vänligen kontakta:

Otto Drakenberg, VD, Twilfit, +46 708 64 55 04
Claus Walther Jensen, grundare och VD, Change of Scandinavia, +45 21 84 70 16
      
[image]