Virtuella vårdgivaren Physitrack började i dag den 18 juni att handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Brittiska Physitrack är en virtuell vårdgivare inom distansbaserad vård. Aktien handlas med kortnamnet PTRK.

Bolaget genomförde inför noteringen en nyemission som övertecknades kraftigt. Teckningskursen var 40 kronor per aktie. Erbjudandet omfattade 4,38 miljoner nyemitterade aktier, vilket vid tillför bolaget 175 miljoner kronor före emissionskostnader. Det finns även en övertilldelningsoption på ytterligare 0,66 miljoner aktier som vid fullt utnyttjande kan tillföra ytterligare 26 miljoner kronor. Det totala erbjudandet motsvarar därmed 201 miljoner kronor.

Ankarinvesterare är Consensus Asset Management och Atlant Fonder som tecknar aktier för 125 miljoner kronor.

Aktien har hittills i dag handlats till 51 kronor som högst betalt och 43 kronor som lägst betalt. Klockan 09.25 var senast betalt 45,995 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 15 procent jämfört med teckningskursen på 40 kronor. Aktier för 7,5 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 11,23 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 517 miljoner kronor räknat på senast betalt.Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire