Försäljningen i Q3'20 uppgick till 347 mkr vilket motsvarar en negativ tillväxt justerad för FX om 20% y/y. EBIT uppgick till 14,4 mkr, en minskning 71% y/y. Vi bedömde att den återhämtning vi börjat se i Q3 med 8% tillväxt q/q skulle vara starkare. Den lägre kostnadbasen gör dock att vi bibehåller EPS- estimat för 2020. BTS har dock klarat sig väl, många konkurrenter har tappat ca 40% av omsättningen. Den goda kostnadskontrollen samt de tydligt positiva indikationerna ifrån segmentet andra marknader gör att vi endast justerar ned EPS med 5 respektive 3% för 21 och 22. Vi bedömer att man under hela krisen plockat marknadsandelar. Vi väljer därför att bibehålla vårt motiverade värde om 260-270 kr med förvärv som en tydlig kurstrigger. Vi ser även en tydlig uppsida i våra estimat när fysisk leverans är möjlig.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/btsb_20201112.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se