Oncopeptides tar över Kanceras laboratorium i Solna för läkemedelsutveckling den 1 juli, enligt ett pressmeddelande.

Avtalet beskrivs vara en viktig del i utvecklingen av Oncopeptides prekliniska verksamhet samt ytterligare stärker dess forskningskapacitet. I samband med övertagandet förvärvar Oncopeptides flera medarbetare med preklinisk kompetens från Kancera, samt tar över hyreskontraktet och instrumentering.

Kancera skriver i ett separat pressmeddelande att överlåtelsen av hyreskontraktet stärker dess kassaflöde med cirka sju miljoner kronor, jämfört med om bolaget skulle behållit lokalerna under hyreskontraktets kvarvarande löptid på 18 månader.

Bakgrunden till varför laboratoriet överlämnas är för att bolaget ställer om för att optimera förutsättningarna för den kliniska utvecklingen av Fraktalinprojektet. Detta minskar behovet av nuvarande laboratoriekapacitet.

Under avtalet med Oncopeptides får Kancera bibehålla nödvändig kapacitet med koppling till sin biobank.Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire