Getinge har idag den stora glädjen att presentera PILOT, den allra första patientförflyttningslösningen för flerfunktionella operationssalar. Detta nya patientcentrerade förflyttningssystem innebär att personalen kan flytta patienter mellan bildsystem och behandlingsrum utan ompositionering.

PILOT är den allra senaste nyheten i en mängd innovativa resultat från Getinges strategiska partnerskap med Siemens Healthineers. Den är avsedd för användning tillsammans med nexaris Angio-CT-MR (1), Siemens Healthineers unika multimodala bildhanteringslösning för bättre behandlingsresultat. Frédéric Pette, t.f. President Surgical Workflows på Getinge, förklarar: "Målet med detta gemensamma projekt var att ta fram ett nytt flerfunktionellt koncept för hybridoperationssalar för att patienten inte skulle behöva ompositioneras inför tagning av multimodala bilder under pågående ingrepp. Som globala marknadsledare har Getinge och Siemens Healthineers en gemensam vision för kirurgins framtid som vi strävar efter att förverkliga genom innovationer som nexaris Angio-MR-CT (1) och PILOT-tekniken."

PILOT möjliggör inte bara intraoperativ bildtagning utan även smidig patientförflyttning inom sjukhuset.

Revolution för patientförflyttning i hybridoperationssalen

"PILOT-lösningen kommer att innebära en revolution för sjukhusinterna transporter och ett viktigt bidrag till att effektivisera arbetsflödet på operationsavdelningen och förstärka patientsäkerheten. När PILOT används tillsammans med vår Maquet Transmobil TT-M Patient Transporter (2) kan patienten transporteras från helikopterplattan till valfri plats på sjukhuset utan att behöva ompositioneras", förklarar Klaus Christian, Director Product Line Hybrid OR på Getinge. Detta gynnar såväl personal som patienter eftersom man slipper den ansträngande och riskfyllda uppgiften att ändra patientens position för olika åtgärder.

Effektiviserade arbetsflöden på operationsavdelningen

PILOT-lösningen omfattar en ny bordstopp för operationsbordet Maquet Magnus kombinerat med en glidskiva som utformats gemensamt av Getinge och Siemens Healthineers. Glidskivan är integrerad i Getinges operationsbord Maquet Magnus och är lämpad för röntgen och MRT. Med den speciella dockningsadaptern som Getinge har utvecklat för nexaris Angio-MR-CT (1) kan den också skjutas över till det dockningsbara kombibordet (1,3) så att patienten kan flyttas till och från bildbehandlingssystemet utan ompositionering. För kirurgen skapar detta en enklare, effektivare och säkrare metod att diagnostisera och behandla patienter med hjälp av intraoperativa realtidsbilder.

(1) Informationen avser produkter från tredjepartstillverkare och det rättsliga ansvaret åligger därför dem. Kontakta tredjepartstillverkaren för mer information.
(2) Produkten är för närvarande inte tillgänglig.
(3) Produkterna/funktionerna (som nämns här) är inte tillgängliga i alla länder. Av lagstiftningsmässiga skäl kan deras framtida tillgänglighet inte garanteras. Mer information kan erhållas från Getinges lokala representanter.

För mer information, kontakta
Anna Appelqvist
Vice President Corporate Communications
Tel: 010-335 5906
Email: anna.appelqvist@getinge.com

 

Om Getinge

Getinge är en global leverantör av innovativa lösningar för operationssalar, intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt företag och institutioner inom hälso- och sjukvård och farmaceutisk industri. Våra personliga erfarenheter och nära samarbeten med kliniska experter, vårdpersonal och specialister inom medicinteknik gör det möjligt för oss att bidra till en förbättrad vardag för människor, nu och i framtiden.