Flaggningsmeddelande i SSAB AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556016-3429 SSAB AB
InstrumentSE0000171100 Class A and Class B
InnehavareLuossavaara-Kiirunavaara AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-06-02
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier108 130 862
 - direkt innehavda rösträtter40 199 000,6
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,49982 %
 - direkt innehavda rösträtter10,66998 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,66998 % 108 130 862
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 24,48922 % 16 422
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT15,1592 % 108 147 284
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter57 112 055
 - andel av rösträtter15,1592 %
 
Kommentar
ISIN: A: SE0000171100, B: SE0000120669
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.